Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

43 kết quả bất động sản
bùi văn sự Qui Đức
Huyện Bình Chánh
2100 m²
Huyện Bình Chánh
2882 m²
Hưng Long Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
3000 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
1800 m²
Huyện Bình Chánh
2200 m²
Đa Phước Ho Chi Minh City
Huyện Bình Chánh
750 m²
quy đức, Bình chánh
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2880 m²
Đa Phước Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
1300 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà