Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

113 kết quả bất động sản
Vietnam Tân Quý Tây
Huyện Bình Chánh
100 m²
Huyện Bình Chánh
60 m²
Huyện Bình Chánh
1200 m²
Huyện Bình Chánh
88 m²
Thế Lữ Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
3400 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Huyện Bình Chánh
900 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Huyện Bình Chánh
88 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Huyện Bình Chánh
93 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà