Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

43 kết quả bất động sản
Tỉnh lộ 10
Huyện Bình Chánh
80 m²
Huyện Bình Chánh
1200 m²
Huyện Bình Chánh
222 m²
Huyện Bình Chánh
1100 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Hưng Long - Qui Đức Hưng Long
Huyện Bình Chánh
472 m²
Đường T11 Tân Quý Tây
Huyện Bình Chánh
3000 m²
Huyện Bình Chánh
1568 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Bà Cả Đa Phước
Huyện Bình Chánh
780 m²
Huyện Bình Chánh
4300 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà