Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

52 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
6015 m²
Huyện Bình Chánh
1300 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Đa Phước Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
706 m²
Huyện Bình Chánh
1300 m²
Huyện Bình Chánh
61 m²
Huyện Bình Chánh
6015 m²
Huyện Bình Chánh
6023 m²
Kênh Trung Ương xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
2000 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà