Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

59 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
160 m²
Huyện Bình Chánh
1200 m²
Đinh Đức Thiện x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
265 m²
Huyện Bình Chánh
52 m²
Thới Hòa xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
52 m²
Lê Thị Dung xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
58 m²
đường Hưng Long - Quy Đức
Huyện Bình Chánh
1896,50 m²
Tân Liễu Hưng Long
Huyện Bình Chánh
1895,70 m²
Mặt tiền đường Tân Liễu
Huyện Bình Chánh
1600 m²
Đường T10
Huyện Bình Chánh
3677 m²
Huyện Bình Chánh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.