Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

116 kết quả bất động sản
Tỉnh lộ 10
Huyện Bình Chánh
80 m²
Huyện Bình Chánh
2880 m²
Huyện Bình Chánh
1139 m²
Huyện Bình Chánh
1319 m²
Quý Đức Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2400 m²
Huyện Bình Chánh
1319 m²
Đa Phước
Huyện Bình Chánh
240 m²
Phong Phú Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
3500 m²
Hưng Long
Huyện Bình Chánh
1000 m²
HƯƠNG LỘ 11, QUI ĐỨC, BÌNH CHÁNH
Huyện Bình Chánh
580 m²
Huyện Bình Chánh
690 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà