Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

99 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Huyện Bình Chánh
768 m²
Huyện Bình Chánh
837 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
2880 m²
Huyện Bình Chánh
2200 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
1800 m²
Phong Phú Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Hưng Long Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
3165 m²
Ho Chi Minh City Đa Phước
Huyện Bình Chánh
2100 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà