Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội

4 kết quả bất động sản
Hòa Thạch Quốc Oai
Huyện Quốc Oai
6120 m²
Thôn Yên Thái, Xã Đông Yên,Huyện Quốc Oai,Thành phố Hà Nội
Huyện Quốc Oai
11000 m²
Huyện Quốc Oai
5300 m²
Nông trường chè Long Phú, Quốc Oai, Hà Nội
Huyện Quốc Oai
2160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà