Đất bán Đất nông nghiệp tại Quảng Nam

13 kết quả bất động sản
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
249 Nguyễn Văn Linh
Huyện Điện Bàn
90 m²
Huyện Điện Bàn
90 m²
Đường số 6
Huyện Núi Thành
200 m²
249 Nguyễn Văn Linh
Huyện Điện Bàn
125 m²
45/9 lê độ
Huyện Điện Bàn
90 m²
Đường Võ như hưng, Điện Ngọc, Điện bàn, Quảng Nam
Huyện Điện Bàn
111 m²
Huyện Điện Bàn
111 m²
Huyện Điện Bàn
77 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.