Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

8 kết quả bất động sản
Điện Dương Điện Bàn
Huyện Điện Bàn
100 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
120 m²
Nguyễn Tất Thành Điện Nam Trung
Huyện Điện Bàn
90 m²
Huyện Điện Bàn
153 m²
Nguyễn Tất Thành Điện Nam Trung
Huyện Điện Bàn
90 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà