Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

5 kết quả bất động sản
Huyện Điện Bàn
110 m²
Huyện Điện Bàn
110 m²
Huyện Điện Bàn
110 m²
Huyện Điện Bàn
80 m²
Huyện Điện Bàn
80 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà