Đất bán Đất nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

107 kết quả bất động sản
Trịnh Hoài Đức Phường 11
Thành phố Đà Lạt
300 m²
Thành phố Đà Lạt
341 m²
Nam Hồ Phường 11
Thành phố Đà Lạt
1603 m²
Trịnh Hoài Đức Phường 11
Thành phố Đà Lạt
931 m²
Thành phố Đà Lạt
245 m²
Thành phố Đà Lạt
50 m²
Trần Đại Nghĩa Phường 8
Thành phố Đà Lạt
600 m²
Kim Đồng Phường 6
Thành phố Đà Lạt
370 m²
Thành phố Đà Lạt
12716 m²
Thành phố Đà Lạt
20000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà