Đất bán Đất nông nghiệp tại Lâm Đồng

22 kết quả bất động sản
Trần Anh Tông Phường 8
Thành phố Đà Lạt
800 m²
Khe Sanh Phường 10
Thành phố Đà Lạt
1000 m²
Nam Hồ Phường 11
Thành phố Đà Lạt
1100 m²
Xã Lạc Xuân Đơn Dương Lâm Đồng
Huyện Đơn Dương
138000 m²
Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh lâm Đồng
Huyện Bảo Lâm
30000 m²
Thành phố Đà Lạt
1100 m²
Trần Thái Tông
Thành phố Đà Lạt
1218 m²
đường An Tôn, Đà Lat, Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
500 m²
Tô Vĩnh Diện Phường 6
Thành phố Đà Lạt
1100 m²
Thành phố Đà Lạt
1105 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà