Đất bán Đất nông nghiệp tại Lâm Đồng

27 kết quả bất động sản
Thành phố Đà Lạt
5000 m²
Huyện Đơn Dương
138000 m²
Thành phố Đà Lạt
920 m²
khu trung tâm Cospha – Đức Trọng
Huyện Đức Trọng
8500 m²
Giá bảo mật
1145 trần phú
Bảo Lộc
3200 m²
Thành phố Đà Lạt
200 m²
Nam Hồ Phường 11
Thành phố Đà Lạt
917 m²
Thành phố Đà Lạt
693 m²
Thành phố Đà Lạt
1100 m²
Trần Thái Tông
Thành phố Đà Lạt
1218 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà