Đất bán Đất nông nghiệp tại Lâm Đồng

8 kết quả bất động sản
Đạ Tẻh Đạ Tẻh
Huyện Đạ Tẻ
16000000 m²
Tô Vĩnh Diện Phường 6
Thành phố Đà Lạt
1100 m²
Thành phố Đà Lạt
1105 m²
Nguyên Tử Lực Phường 8
Thành phố Đà Lạt
540 m²
3 tháng 4 Phường 3
Thành phố Đà Lạt
105 m²
Thành phố Đà Lạt
1190 m²
Vạn Hạnh Phường 8
Thành phố Đà Lạt
112 m²
Thành phố Đà Lạt
144 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà