Đất nông nghiệp tại Ocean Land Phú Quốc

9 kết quả bất động sản
Cây Thông Ngoài, tt. Dương Đông, Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
120 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
108 m²
Ba Trại, Cửa Dương, Phú Quốc.
Huyện Phú Quốc
108 m²
Cây Thông Ngoài, Dương Đông, Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
120 m²
cây thông ngoài
Huyện Phú Quốc
130 m²
tt. Dương Đông Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
120 m²
Huyện Phú Quốc
132 m²
Huyện Phú Quốc
120 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà