Đất bán Đất nông nghiệp tại Kiên Giang

29 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
6500 m²
Huyện Phú Quốc
1000 m²
Huyện Phú Quốc
830 m²
Huyện Phú Quốc
156 m²
Huyện Phú Quốc
3900 m²
Huyện Phú Quốc
1600 m²
Huyện Phú Quốc
2000 m²
Cửa Dương Ông Lang
Huyện Phú Quốc
114 m²
đường Cây Thông Ngoài, Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang.
Huyện Phú Quốc
110 m²
Đường Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương
Huyện Phú Quốc
125 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà