Đất bán Đất nông nghiệp tại Kiên Giang

31 kết quả bất động sản
Tỉnh lộ 47 Hàm Ninh
Huyện Phú Quốc
1000 m²
Huyện Phú Quốc
134 m²
Huyện Phú Quốc
134 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Huyện Phú Quốc
200 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
111 m²
Huyện Phú Quốc
114 m²
Huyện Phú Quốc
133 m²
Búng Gội Cửa Dương
Huyện Phú Quốc
100 m²
Cây thông ngoài , Cửa Dương
Huyện Phú Quốc
120 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà