Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

19 kết quả bất động sản
Ấp Cây Thông Ngoài
Huyện Phú Quốc
500 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
108 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
120 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
108 m²
Huyện Phú Quốc
120 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
120 m²
Huyện Phú Quốc
120 m²
Huyện Phú Quốc
110 m²
Huyện Phú Quốc
118 m²
Huyện Phú Quốc
100 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà