Đất bán Đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

21 kết quả bất động sản
Huyện Vạn Ninh
72000 m²
Thôn Đắc Lộc
Thành phố Nha Trang
414 m²
Huyện Khánh Vĩnh
60000 m²
Thành phố Nha Trang
1670 m²
Thành phố Nha Trang
2000 m²
Thành phố Nha Trang
1670 m²
Thành phố Nha Trang
2000 m²
Huyện Cam Lâm
1050 m²
Huyện Diên Khánh
1600 m²
Cao Bá Quát
Huyện Diên Khánh
10000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà