Đất bán Đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

16 kết quả bất động sản
Diên Xuân Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
42000 m²
Cam Phước Đông Thành phố Cam Ranh
Cam Ranh
22580 m²
Thành phố Nha Trang
2005 m²
Thành phố Nha Trang
2005 m²
Huyện Khánh Vĩnh
60000 m²
Cam Ranh
14035,90 m²
Ninh Tân Thị xã Ninh Hòa
Huyện Ninh Hòa
6200 m²
Huyện Cam Lâm
1050 m²
Huyện Diên Khánh
1600 m²
Đường 23/10 xã Diên An , huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
945 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.