Đất bán Đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

25 kết quả bất động sản
Xuân Nam Diên Khánh
Huyện Diên Khánh
12075 m²
Huyện Vạn Ninh
1000 m²
Cam Ranh
14035,90 m²
Thành phố Nha Trang
2005 m²
Huyện Khánh Vĩnh
60000 m²
Huyện Cam Lâm
249 m²
Huyện Vạn Ninh
2000 m²
Huyện Vạn Ninh
1999 m²
Huyện Vạn Ninh
2000 m²
Huyện Vạn Ninh
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.