Đất bán Đất nông nghiệp tại Khánh Hoà

26 kết quả bất động sản
Đường Mương Thảo
Huyện Diên Khánh
1400 m²
Huyện Khánh Vĩnh
60000 m²
Huyện Vạn Ninh
33400 m²
Suối Cát Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
9679 m²
Huyện Diên Khánh
6000 m²
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
33600 m²
Huyện Diên Khánh
6400 m²
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
7500 m²
Đường 3 Thành phố Nha Trang
Huyện Cam Lâm
10100 m²
Thành phố Nha Trang
1670 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà