Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

4 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
1050 m²
550 Triệu VNĐ
tt. Cam Đức
Huyện Cam Lâm
6300 m²
Huyện Cam Lâm
135 m²
Huyện Cam Lâm
10300 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà