Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

8 kết quả bất động sản
Suối Cát Cam Lâm
Huyện Cam Lâm
9679 m²
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
33600 m²
quốc lộ 1A
Huyện Cam Lâm
7500 m²
Đường 3 Thành phố Nha Trang
Huyện Cam Lâm
10100 m²
Huyện Cam Lâm
1050 m²
550 Triệu VNĐ
tt. Cam Đức
Huyện Cam Lâm
6300 m²
Huyện Cam Lâm
135 m²
Huyện Cam Lâm
10300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà