Đất bán Đất nông nghiệp tại Hòa Bình

11 kết quả bất động sản
Liên Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
80000 m²
Hưng Thi Lạc Thủy
Huyện Lạc Thủy
123000 m²
xóm nước vải
Huyện Lương Sơn
3400 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Huyện Lương Sơn
6600 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
70000 m²
Huyện Lương Sơn
3168 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
30000 m²
Hưng Thi Lạc Thủy
Huyện Lạc Thủy
100000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.