Đất bán Đất nông nghiệp tại Hòa Bình

12 kết quả bất động sản
xóm nước vải
Huyện Lương Sơn
3400 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Huyện Lương Sơn
6600 m²
xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
80000 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
30000 m²
Xóm suối sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Thái Hoà, Xã Hợp Châu ,Huyện Lương Sơn,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
6000 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
70000 m²
Huyện Lương Sơn
3168 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà