Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

11 kết quả bất động sản
xóm nước vải
Huyện Lương Sơn
3400 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
100000 m²
Huyện Lương Sơn
6600 m²
Thôn Bùi Trám, Xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
30000 m²
Xóm suối sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
4500 m²
Thôn Thái Hoà, Xã Hợp Châu ,Huyện Lương Sơn,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
6000 m²
xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
80000 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
70000 m²
Huyện Lương Sơn
3168 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà