Đất bán Đất nông nghiệp tại Gia Lai

20 kết quả bất động sản
Thành phố Pleiku
125 m²
Thành phố Pleiku
250 m²
Bùi Viện Chư Á
Thành phố Pleiku
125 m²
Thành phố Pleiku
138 m²
Thành phố Pleiku
150 m²
Thành phố Pleiku
140 m²
Thành phố Pleiku
300 m²
Trường Sa
Thành phố Pleiku
150 m²
Thành phố Pleiku
150 m²
con chiêng mang giang
Huyện Mang Yang
10000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.