Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

18 kết quả bất động sản
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Xã Vĩnh Thanh, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Huyện Nhơn Trạch
1294 m²
Huyện Nhơn Trạch
190 m²
xã phước khánh, nhơn trạch, đồng nai
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Đường Hùng Vương, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Đường Hùng Vương, xã Phú Đông, Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Đường Hùng Vương, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Đường Hùng Vương, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà