Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

9 kết quả bất động sản
Cần Thơ Ninh Kiều
Quận Ninh Kiều
71 m²
Quận Ninh Kiều
782 m²
Cần Thơ Ninh Kiều
Quận Ninh Kiều
76 m²
Cần Thơ Ninh Kiều
Quận Ninh Kiều
782 m²
Quận Ninh Kiều
317 m²
Quận Ninh Kiều
782 m²
Nguyễn Văn Linh An Khánh
Quận Ninh Kiều
112 m²
Quận Ninh Kiều
52 m²
Quận Ninh Kiều
68 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà