Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Thuận

9 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
30000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
10000 m²
Thành phố Phan Thiết
1500 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
20000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
40000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
8000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
50000 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
60000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà