Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Thuận

13 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
7000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
10000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
2000000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
60000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
14500 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
68000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
20000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
610000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
40000 m²
Thành phố Phan Thiết
1500 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà