Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Thuận

45 kết quả bất động sản
Thị xã Lagi
770 m²
Thị xã Lagi
1600 m²
Thị xã Lagi
24000 m²
Thị xã Lagi
2885 m²
Xóm Xoài
Huyện Hàm Thuận Bắc
150000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
7000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
2000000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
10000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
60000 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
14500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.