Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

2 kết quả bất động sản
Huyện Bắc Bình
120000 m²
Huyện Bắc Bình
41000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà