Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Phước

22 kết quả bất động sản
Bình phước
Huyện Lộc Ninh
12000000 m²
Lộc Hòa
Huyện Lộc Ninh
150000 m²
Lộc Thạnh
Huyện Lộc Ninh
1480000 m²
Huyện Chơn Thành
155 m²
Thị xã Đồng Xoài
200 m²
ấp Xa Cô, Xã Thanh An
Huyện Bình Long
242114 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
391,50 m²
ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
8860 m²
tiến hưng đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
3087 m²
Huyện Bình Long
2320000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.