Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Phước

18 kết quả bất động sản
Huyện Chơn Thành
180000 m²
Đường Số 6 Chơn Thành
Huyện Chơn Thành
500 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
391,50 m²
ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
8860 m²
tiến hưng đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
3087 m²
Huyện Bình Long
2320000 m²
Thị xã Đồng Xoài
75000 m²
Bình Phước Việt Nam
Thị xã Đồng Xoài
45000 m²
Giá bảo mật
Ấp 1, xã An Khương
Huyện Bình Long
650000 m²
xã Quang Minh, Chơn Thành, Bình Phước
Huyện Chơn Thành
520000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.