Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Phước

21 kết quả bất động sản
Huyện Chơn Thành
212 m²
Huyện Chơn Thành
212 m²
kp5, tân đồng, đồng xoài, bình phước
Thị xã Đồng Xoài
2125 m²
Huyện Chơn Thành
212 m²
Tân Tiến Đồng Phú
Huyện Đồng Phú
10000000 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
391,50 m²
ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
8860 m²
tiến hưng đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
3087 m²
Huyện Bình Long
2320000 m²
Thị xã Đồng Xoài
75000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà