Đất bán Đất nông nghiệp tại Bình Phước

23 kết quả bất động sản
Thạch màng, tân lợi, đồng phú, Bình phước
Huyện Đồng Phú
500 m²
ấp Xa Cô, Xã Thanh An
Huyện Bình Long
242114 m²
Huyện Chơn Thành
2000000 m²
Huyện Chơn Thành
1000 m²
Huyện Chơn Thành
1000 m²
Chơn Thành Bình Phước
Huyện Chơn Thành
1000 m²
Chơn Thành Bình Phước
Huyện Chơn Thành
1000 m²
ấp 2 tân thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
391,50 m²
ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
8860 m²
tiến hưng đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
3087 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.