Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

6 kết quả bất động sản
Huyện Bến Cát
33000 m²
Bình Dương Việt Nam
Huyện Bến Cát
150 m²
Bình Dương Việt Nam
Huyện Bến Cát
300 m²
Bình Dương Việt Nam
Huyện Bến Cát
300 m²
Huyện Bến Cát
8300 m²
Huyện Bến Cát
112 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà