Đất bán Đất nông nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu

13 kết quả bất động sản
Đường 44B Long Điền
Huyện Long Điền
880 m²
Tp. Vũng Tàu
550 m²
Tp. Vũng Tàu
200 m²
Huyện Tân Thành
3000 m²
Tp. Vũng Tàu
400 m²
Tp. Vũng Tàu
450 m²
Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
18000 m²
xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
10000 m²
Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Huyện Tân Thành
9200 m²
Tp. Vũng Tàu
2000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà