Đất bán Đất nông nghiệp

397 kết quả bất động sản
Dong Nai Vietnam
Huyện Thống Nhất
9665 m²
Huyện Bình Chánh
8100 m²
Xã Phú Đông
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
xã phú hữu, nhơn trạch, đồng nai
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
xã phú đông, nhơn trạch, đồng nai
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Huyện Phú Quốc
100 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
4900 m²
Phong Phú Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
510 m²
Huyện Bình Chánh
1300 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.