Đất bán Đất nông nghiệp

412 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
8100 m²
Huyện Phú Quốc
40000 m²
ấp 6
Huyện Long Thành
9524 m²
Gò Cát Phú Hữu
Quận 9
6500 m²
Xã Phú Đông
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
xã phú hữu, nhơn trạch, đồng nai
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
xã phú đông, nhơn trạch, đồng nai
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Huyện Phú Quốc
100 m²
Huyện Bình Chánh
5000 m²
Qui Đức Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
4900 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.