Đất bán Đất loại khác tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

14 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
80 m²
Tỉnh lộ 43 Thủ Đức
Quận Thủ Đức
60 m²
Kha Vạn Cân Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
81 m²
Phú Châu Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
65 m²
Bình Chiểu Thủ Đức
Quận Thủ Đức
85 m²
Đường Số 36 Linh Đông
Quận Thủ Đức
80 m²
Đường 12 Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
65 m²
Quận Thủ Đức
65 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
Bình Chiểu Thủ Đức
Quận Thủ Đức
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà