Đất bán Đất loại khác tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

14 kết quả bất động sản
Bát Nàn Quận 2
Quận 2
108 m²
30 Bát Nàn
Quận 2
100 m²
Lương Định Của Quận 2
Quận 2
140 m²
Quận 2
140 m²
Quận 2
100 m²
Quận 2
200 m²
Lương Định Của Quận 2
Quận 2
100 m²
Quận 2
284,40 m²
Quận 2
80 m²
Nguyễn Thị Định Cát Lái
Quận 2
140 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà