Đất bán Đất loại khác tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

10 kết quả bất động sản

Bất động sản nổi bật

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:80m2, Giá: 0.88 Tỷ

Giá bảo mật


80 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:1040m2, Giá: 350 Tỷ

Giá bảo mật


1040 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:100m2, Giá: 1.5 Tỷ

Giá bảo mật


100 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:93m2, Giá: 0.56 Tỷ

Giá bảo mật


93 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:100m2, Giá: 22.5 Tỷ

Giá bảo mật


100 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:1000m2, Giá: 6.7

Giá bảo mật


1000 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:80m2, Giá: 1 Tỷ

Giá bảo mật


80 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:80m2, Giá: 0.76 Tỷ

Giá bảo mật


80 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:80m2, Giá: 0.76 Tỷ

Giá bảo mật


80 m²

Ngày đăng
02/10/2018

1
TOP

Bán Đất Quận 1, Hồ Chí Minh

Quận 1

Bán Đất tại Quận 1, Hồ Chí Minh, DT:5000m2, Giá: 6 Tỷ

Giá bảo mật


5000 m²

Ngày đăng
02/10/2018

Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Ước tính giá
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.