Đất bán Đất loại khác tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

14 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
160 m²
Nhơn Đức Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
440 m²
Huyện Nhà Bè
100 m²
Huyện Nhà Bè
210 m²
Huyện Nhà Bè
138 m²
Huyện Nhà Bè
229 m²
Huyện Nhà Bè
132 m²
Huyện Nhà Bè
126 m²
Huyện Nhà Bè
110 m²
Huyện Nhà Bè
2000 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà