Đất bán Đất loại khác tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

26 kết quả bất động sản
Trần Văn Giàu Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
60 m²
Huyện Bình Chánh
520 m²
Huyện Bình Chánh
312 m²
bùi văn sự Qui Đức
Huyện Bình Chánh
375 m²
Huyện Bình Chánh
252 m²
Huyện Bình Chánh
56 m²
Tân Liễu Hưng Long
Huyện Bình Chánh
1900 m²
Chợ Ấp 5
Huyện Bình Chánh
52 m²
Vĩnh Lộc B
Huyện Bình Chánh
52 m²
Tân Liễu Hưng Long
Huyện Bình Chánh
144 m²
Huyện Bình Chánh
105 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà