Đất bán Đất loại khác tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

23 kết quả bất động sản
Kênh Trung Ương Vĩnh Lộc B
Huyện Bình Chánh
2000 m²
Huyện Bình Chánh
1130 m²
Huyện Bình Chánh
1014 m²
Huyện Bình Chánh
789 m²
Huyện Bình Chánh
975 m²
Huyện Bình Chánh
100 m²
Huyện Bình Chánh
6000 m²
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
2000 m²
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà