Đất bán Đất loại khác tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

35 kết quả bất động sản
Lê Thị Dung xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
72 m²
Tỉnh Lộ 10, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
100 m²
Huyện Bình Chánh
50 m²
Huyện Bình Chánh
40 m²
Lại Hùng Cường Vĩnh Lộc B
Huyện Bình Chánh
56 m²
Lê Thị Dung xã Vĩnh Lộc A
Huyện Bình Chánh
52 m²
Huyện Bình Chánh
252 m²
Đinh Đức Thiện x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
100 m²
Huyện Bình Chánh
252 m²
Huyện Bình Chánh
100 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà