Đất bán Đất loại khác tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

67 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
100 m²
Huyện Bình Chánh
100 m²
191852843
Huyện Bình Chánh
140 m²
Huyện Bình Chánh
288 m²
Huyện Bình Chánh
252 m²
Huyện Bình Chánh
85 m²
Huyện Bình Chánh
122,40 m²
Huyện Bình Chánh
130 m²
Huyện Bình Chánh
72 m²
Phong Phú Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.