Đất bán Đất loại khác tại TP.Hải Phòng

19 kết quả bất động sản
ĐƯỜNG 395 THỦY SƠN ,THỦY NGUYÊN ,HP
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
KDT Nam Hải New horizon
Quận Hải An
125 m²
Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà