Đất bán Đất loại khác tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

27 kết quả bất động sản
Quận Hải An
100 m²
Nam Hải, Hải An, Haiphong, Vietnam
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải, Hải An, Haiphong, Vietnam
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
125 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà