Đất bán Đất loại khác tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

9 kết quả bất động sản
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
KDT Nam Hải New horizon
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
125 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
270 m²
Quận Hải An
655 m²
Quận Hải An
40 m²
Quận Hải An
60 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà