Đất bán Đất loại khác tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

8 kết quả bất động sản
Dương Nội Hà Đông
Quận Hà Đông
50 m²
Hà Nội
Quận Hà Đông
32 m²
Quận Hà Đông
50 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
100 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
100 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
90 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
100 m²
Đường làng Nhân Trạch
Quận Hà Đông
62 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà