Đất bán Đất loại khác tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

10 kết quả bất động sản
Quận Hà Đông
86 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
100 m²
Quận Hà Đông
100 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
200 m²
khu đôn thị thanh hà
Quận Hà Đông
100 m²
kiot 130 tòa M1A khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
90 m²
khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
75 m²
Quận Hà Đông
100 m²
khu đô thị thanh hà
Quận Hà Đông
97 m²
Quận Hà Đông
58 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà