Đất bán Đất loại khác tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

9 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
144 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
120 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
120 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
120 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà