Đất bán Đất loại khác tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

211 kết quả bất động sản
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Trần Đại Nghĩa Điện Bàn
Quận Ngũ Hành Sơn
171,50 m²
đường nguyễn Phan Chánh
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Song Hào Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Đường Song Hào, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
171 m²
Trần Đại Nghĩa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
300 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
180 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
330 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà