Đất bán Đất loại khác tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

38 kết quả bất động sản
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
nguyễn bình
Quận Hải Châu
109 m²
nguyễn bình
Quận Hải Châu
109 m²
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
nguyễn bình
Quận Hải Châu
109 m²
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
Nguyễn Bình Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
109 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà