Đất bán Đất loại khác tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

9 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
100 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
987 m²
Đường 2 Hải Châu
Quận Hải Châu
987 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
987 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
987 m²
Trưng Nữ Vương Hải Châu
Quận Hải Châu
264 m²
3 Tháng 2
Quận Hải Châu
125 m²
3 Tháng 2
Quận Hải Châu
125 m²
Hoàng Diệu
Quận Hải Châu
204 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà