Đất bán Đất loại khác tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

16 kết quả bất động sản
Hòa An Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
210 m²
Hòa xuân
Quận Cẩm Lệ
105 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Đô Đốc Bảo Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Đô Đốc Bảo Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Đô Đốc Bảo Hòa Xuân
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Đường 7,5 Đô Đốc Bảo
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
90 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà