Đất bán Đất loại khác tại Tiền Giang

10 kết quả bất động sản
Đường Quốc lộ 1A, ấp Đông, Long Định, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Huyện Châu Thành
12800 m²
Ấp 3 Xã Đạo Thạnh Thành Phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang
Thành phố Mỹ Tho
2 m²
Thành phố Mỹ Tho
2000 m²
Thành phố Mỹ Tho
275 m²
Thành phố Mỹ Tho
165 m²
Thành phố Mỹ Tho
85 m²
Thành phố Mỹ Tho
2100 m²
Lộ Tập Đoàn
Thành phố Mỹ Tho
90,65 m²
34/3B đường Tứ kiệt, khu 3, phường 2, thị xã Cai lậy, tỉnh Tiền giang
Huyện Cai Lậy
400 m²
QL 50
Thành phố Mỹ Tho
6000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà