Đất bán Đất loại khác tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

33 kết quả bất động sản
Bán đất thuộc taios định cư Chu Văn An
Thành phố Thái Bình
67 m²
Thành phố Thái Bình
56 m²
Thành phố Thái Bình
81 m²
Bán đất thuộc Vũ Phúc Thái Bình
Thành phố Thái Bình
66 m²
Thành phố Thái Bình
81 m²
Bán đất tại Phú Xuân Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71,40 m²
Chu Văn An Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
70 m²
Thành phố Thái Bình
77 m²
Thành phố Thái Bình
71 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà