Đất bán Đất loại khác tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

25 kết quả bất động sản
Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
14 m²
Thành phố Quảng Ngãi
14 m²
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Thành phố Quảng Ngãi
105 m²
Thành phố Quảng Ngãi
351,50 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Thành phố Quảng Ngãi
351,50 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Phan Thái Ất- Ngọc Bảo Viên
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Thành phố Quảng Ngãi
84 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà