Đất bán Đất loại khác tại Quảng Ngãi

29 kết quả bất động sản
Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi
Thành phố Quảng Ngãi
14 m²
Thành phố Quảng Ngãi
14 m²
Huyện Đức Phổ
96 m²
Thành phố Quảng Ngãi
60 m²
Thành phố Quảng Ngãi
105 m²
Thành phố Quảng Ngãi
351,50 m²
Huyện Tư Nghĩa
100 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Thành phố Quảng Ngãi
351,50 m²
Thành phố Quảng Ngãi
130 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà