Đất bán Đất loại khác tại Quảng Nam

67 kết quả bất động sản
ĐIỆN NGỌC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Huyện Điện Bàn
100 m²
khu đô thị 1B điện ngọc điện bàn quảng nam
Huyện Điện Bàn
153 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
ĐIỆN NGỌC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Huyện Điện Bàn
100 m²
ĐIỆN NGỌC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
122,50 m²
Huyện Điện Bàn
110 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Điện Nam Điện Ngọc Quảng nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
ĐIỆN NGỌC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Huyện Điện Bàn
110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.