Đất bán Đất loại khác tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

137 kết quả bất động sản
khu đô thị số 3,điện ngọc,điện bàn,quảng nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
KĐT SỐ 3
Huyện Điện Bàn
134,75 m²
Huyện Điện Bàn
160 m²
Huyện Điện Bàn
148 m²
Huyện Điện Bàn
192,50 m²
Huyện Điện Bàn
150 m²
Điện Thắng Trung Điện Bàn
Huyện Điện Bàn
150 m²
123
Huyện Điện Bàn
100 m²
Điện Thắng Trung Điện Bàn
Huyện Điện Bàn
150 m²
Điện Thắng Trung Điện Bàn
Huyện Điện Bàn
150 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà