Đất bán Đất loại khác tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

44 kết quả bất động sản
Đường Trường Sa - Đà Nẵng
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
125 m²
Điện Bàn Quang Nam Province
Huyện Điện Bàn
85 m²
Huyện Điện Bàn
125 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
137 m²
Huyện Điện Bàn
80 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Điện Dương tp. Hội An
Huyện Điện Bàn
85 m²
Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà