Đất bán Đất loại khác tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

69 kết quả bất động sản
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
110 m²
16 đường 2 tháng 9
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
110 m²
Huyện Điện Bàn
0 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
110 m²
Quảng Nam Việt Nam
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
168 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà