Đất bán Đất loại khác tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

32 kết quả bất động sản
Huyện Điện Bàn
125 m²
Da Nang Hải Châu
Huyện Điện Bàn
100 m²
đà nẵng
Huyện Điện Bàn
96 m²
Đà nẵng
Huyện Điện Bàn
100 m²
Đà Nẵng
Huyện Điện Bàn
100 m²
Đà Nẵng
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
120 m²
Da Nang Hải Châu
Huyện Điện Bàn
100 m²
Da Nang Hải Châu
Huyện Điện Bàn
100 m²
Da Nang Hải Châu
Huyện Điện Bàn
98 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà