Đất bán Đất loại khác tại Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

51 kết quả bất động sản
Đường Dũng Sĩ Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
125 m²
Huyện Điện Bàn
125 m²
Lê Đức Thọ
Huyện Điện Bàn
165 m²
Huyện Điện Bàn
137 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà