Đất bán Đất loại khác tại Nam Định

3 kết quả bất động sản
Thôn Bến
Huyện Mỹ Lộc
10 m²
Đường 10, Phường Lộc Vượng
Thành phố Nam Định
16500 m²
Đường Trần Anh Tông, đường 10
Thành phố Nam Định
15800 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà