Đất bán Đất loại khác tại Kiên Giang

36 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
129 m²
Huyện Phú Quốc
96 m²
Huyện Phú Quốc
96 m²
Huyện Phú Quốc
120 m²
Huyện Phú Quốc
96 m²
Huyện Phú Quốc
96 m²
ấp 3 Cửa Cạn
Huyện Phú Quốc
100 m²
Huyện Phú Quốc
96 m²
Huyện Phú Quốc
96 m²
Huyện Phú Quốc
136,20 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà