Đất bán Đất loại khác tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

27 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Cừ Dương Tơ
Huyện Phú Quốc
1000 m²
Cửa Dương Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
523 m²
dự án ocean land
Huyện Phú Quốc
113 m²
Huyện Phú Quốc
110 m²
CÂY THÔNG NGOÀI, CỬA DƯƠNG, PHÚ QUỐC
Huyện Phú Quốc
200 m²
Huyện Phú Quốc
120 m²
Huyện Phú Quốc
120 m²
Thủ Đức Hồ Chí Minh
Huyện Phú Quốc
108 m²
Dương Tơ Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
500 m²
Huyện Phú Quốc
108 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà