Đất bán Đất loại khác tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

36 kết quả bất động sản
Khu đô thị Thái Hưng
Thành phố Nha Trang
200 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
29 Phan Chu trinh, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
300 m²
Vĩnh Thái Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Vĩnh Thái Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Đường Phong châu
Thành phố Nha Trang
200 m²
Vĩnh Thái Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Phong Châu Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Vĩnh Thái, TP. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà