Đất bán Đất loại khác tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

24 kết quả bất động sản
Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
5200 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
85 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
đèo Rù Rì Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
128 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà