Đất bán Đất loại khác tại Khánh Hoà

55 kết quả bất động sản
Khu đô thị Thái Hưng
Thành phố Nha Trang
200 m²
Phong Châu Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
214 m²
Cam Ranh
80000 m²
Cam Ranh
1575 m²
Phong Châu Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Phong Châu Vĩnh Thái
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Đường 2/4 Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
63 m²
Thành phố Nha Trang
63 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà