Đất bán Đất loại khác tại Khánh Hoà

57 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
126 m²
Huyện Cam Lâm
240 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
đèo Rù Rì Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
103,50 m²
Phước Hạ Phước Đồng
Thành phố Nha Trang
100 m²
nha trang
Thành phố Nha Trang
96 m²
Cam Nghĩa, Cam ranh, Khánh Hòa
Cam Ranh
150 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
113 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
113 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
113 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà