Đất bán Đất loại khác tại Khánh Hoà

48 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
627000 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
75 m²
Huyện Diên Khánh
5000 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.