Đất bán Đất loại khác tại Hải Dương

15 kết quả bất động sản
Tân Trường Cẩm Giàng Hải Dương.
Huyện Cẩm Giàng
89 m²
Huyện Chí Linh
35000 m²
Huyện Gia Lộc
67,50 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
QL37
Huyện Gia Lộc
70 m²
QL37
Huyện Gia Lộc
72 m²
Huyện Gia Lộc
70 m²
QL37
Huyện Gia Lộc
72 m²
QL37
Huyện Gia Lộc
72 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà