Đất bán Đất loại khác tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

42 kết quả bất động sản
Vĩnh Thạnh Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Đường Trần Văn Trà, xã Phú Đông - Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
108 m²
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Vĩnh Thạnh Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Vĩnh Thạnh Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
1661 m²
Vĩnh Thạnh Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
4489 m²
Vĩnh Thạnh Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
1050 m²
Nhơn Trạch Đồng Nai
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Vĩnh Thanh Hồ Chí Minh
Huyện Nhơn Trạch
1000 m²
Vĩnh Thạnh Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
2186 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà