Đất bán Đất loại khác tại Bình Phước

5 kết quả bất động sản
Huyện Chơn Thành
300 m²
Huyện Chơn Thành
210 m²
Tân Quan Chơn Thành
Thị xã Đồng Xoài
12000 m²
Huyện Bình Long
17000 m²
Huyện Chơn Thành
23000 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà