Đất bán Đất loại khác tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

57 kết quả bất động sản
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
400 m²
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
240 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh
84 m²
Thành phố Bắc Ninh
76,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
73 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà