Đất bán Đất loại khác tại Bắc Ninh

102 kết quả bất động sản
từ sơn bắc ninh
Huyện Từ Sơn
100 m²
từ sơn bắc ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
110 m²
bắc ninh
Huyện Từ Sơn
90 m²
Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
110 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
từ sơn bắc ninh
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
110 m²
Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
110 m²
Phù Chẩn Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.