Đất bán Đất loại khác tại Bắc Ninh

81 kết quả bất động sản
Huyện Thuận Thành
100 m²
Huyện Yên Phong
90 m²
Huyện Thuận Thành
100 m²
Gia Đông Thuận Thành
Huyện Thuận Thành
100 m²
Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
88 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Đường 6 phù chẩn từ sơn bắc ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.