Đất bán Đất loại khác tại Bắc Ninh

76 kết quả bất động sản
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
400 m²
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
Thành phố Bắc Ninh
180 m²
ấp Đồn Yên Phong
Huyện Yên Phong
90 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
ấp Đồn Yên Phong
Huyện Yên Phong
90 m²
ấp Đồn Yên Phong
Huyện Yên Phong
90 m²
Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh
Huyện Yên Phong
100 m²
ấp Đồn Yên Phong
Huyện Yên Phong
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà