Đất bán Đất loại khác tại Bắc Ninh

88 kết quả bất động sản
Đấu Mã Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Đường đại thượng
Huyện Tiên Du
77 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Đại Phúc Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Thành phố Bắc Ninh
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
120 m²
Tìm kiếm đất đang rao bán trên toàn quốc làm để xây nhà hay mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà